מדיניות הפרטיות

1. הקדמה

1.1 אתר אינטרנט זה, www.singervielle.com ("האתר") נמצא בבעלות ומופעל על ידי Singer Vielle Limited ומופעל ברישיון על ידי Singer Vielle 2LLP ("החברה", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו").

1.2 Singer Vielle Limited היא מובילה עולמית בשירותי נכס מסחרי ומפעילה את רשת סוכנויות הנדל"ן המכונה SV International Network. המשרדים ברשת SV הבינלאומית הם בבעלותם ומופעלים על ידי שותפים, שהם עסקים עצמאיים. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על השותפים או על אתרים אחרים שהם עשויים להפעיל. בבקשה להתייחס לשותפים? הודעות פרטיות משלו למידע על האופן שבו הם אוספים מידע אישי ומשתמשים בהם. ניתן למצוא רשימה של השותפים כאן. כאשר אנו מפנים במדיניות פרטיות זו לרשת SV International, אנו מתייחסים לחברה ולשותפים.

1.3 הרשת הבינלאומית SV עובדת גם עם קבוצת החברות 'לחץ לרכישה'. כאשר אנו מתייחסים במדיניות פרטיות זו ל-clicktopurchase®, אנו מתייחסים לקבוצת חברות זו. הרשת הבינלאומית SV עובדת עם clicktopurchase® כדי לאפשר לך לגשת ולהשתמש בפלטפורמת הנכסים של clicktopurchase® שנמצאת בבעלות ומופעלת על ידי Click to Purchase Limited וכדי לגשת ללוח המחוונים של הלקוח באתר שלנו. אנו ממליצים לקרוא את הפרטיות של clicktopurchase® עצמו הודעה לקבלת מידע על האופן שבו הוא אוסף מידע אישי ומשתמש בו.

1.4 החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים שלנו. החברה מחויבת לטפל בכל מידע שנשיג עליך באמצעות השימוש שלך באתר, לרבות כל מידע שתמסור דרך האתר אם תבחר להירשם לחדשות הרשת שלנו או להתראות הרכוש והשיווק שלנו, אם תבקש את ההורדה של חוברת נכס או מידע אחר, בזהירות רבה ככל האפשר ובאופן התואם את כל חקיקת הגנת המידע והפרטיות החלה בתוקף מעת לעת בבריטניה, לרבות תקנת הגנת הנתונים הכללית ((EU) 2016/ 679) כפי שתוקן על ידי תקנות הגנת נתונים, פרטיות ותקשורת אלקטרונית (תיקונים וכו') (יציאה מהאיחוד האירופי) 2019 (?GDPR?); חוק הגנת המידע 2018; הוראת הפרטיות והתקשורת האלקטרונית 2002/58/EC (כפי שעודכנה על ידי הוראה 2009/136/EC) ותקנות הפרטיות והתקשורת האלקטרונית 2003 (SI 2003/2426) כפי שתוקנו את כל חקיקת הגנת הנתונים הרלוונטית לרבות תקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי 2016/679 ("GDPR") וכל חוקי יישום לאומיים החלים ביחס לאותו (יחד, "חקיקת הגנת מידע").

1.5 מסמך זה ("המדיניות") מסביר:

1.5.1 מבקר וקצין הגנת מידע

1.5.2 אילו נתונים אישיים אנו עשויים לאסוף אודותיך בקשר עם: (i) האינטראקציה המקוונת שלך איתנו (כולל דרך האתר, הדוא"ל או ערוצי המדיה החברתית שלנו (אם יש); ו-(ii) כל ערוצים אחרים הקשורים או נלווים ל האמור לעיל (יחד, "הערוצים");

1.5.3 כיצד אנו אוספים, מאחסנים, חושפים, מעבירים, מגנים ומעבדים מידע זה ולאילו מטרות; ו

1.5.4 מידע חשוב אחר, כגון הבסיסים החוקיים שלפיהם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, כמה זמן אנו עשויים לשמור את הנתונים האישיים שלך, והזכויות שיש לך ביחס לנתונים האישיים שאנו מחזיקים עליך.

אנא קרא מדיניות זו בעיון כדי להבין את הדעות והנהלים שלנו בנוגע לנתונים האישיים שלך.

1.6 מדיניות זו אינה חלה על נתונים הנובעים מחברות או מאנשים משפטיים אחרים שאינם נלכדים בחקיקה להגנת מידע.

1.7 מדיניות זו משלימה (ותנאיה חלים בנוסף) לכל תנאי שימוש אחרים או תנאים והגבלות אחרים המוסכמים בינך לבין החברה מעת לעת.

1.8 במדיניות זו, למונחים המוגדרים ב-GDPR, לרבות ?בקר?, "נושא מידע", "נתונים אישיים" ו"עיבוד", יש את אותה משמעות כאשר משתמשים במדיניות זו. המילים "כולל", "כולל", "כגון" ומילים וביטויים דומים יתפרשו כמשמעותם "כולל ללא הגבלה".

1.9 מדיניות זו נועדה להיות מועברת אליך בצורה תמציתית, שקופה, מובנת ונגישה בקלות, אך אנו מעריכים כי ייתכן שיש לך שאלות או שתרצה לבקש הבהרות לגבי תנאיה. אם כן, נא לשלוח מייל info@singervielle.com או כתוב אל Data Protection Enquiries, Singer Vielle 2LLP, 73 Cornhill, London EC3V 3QQ ואנו נשתדל להגיב בהקדם האפשרי.

1.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במדיניות זו על מנת לשקף שינויים כלשהם בחקיקה להגנת מידע ושיטות עבודה מומלצות מעת לעת. החברה תשתדל להודיע לך על שינויים כאלה, אך מומלץ לך לבדוק אם יש גרסה מעודכנת של מדיניות זו בכל פעם שאתה מתקשר איתנו דרך הערוצים.

2. מבקר וקצין הגנת מידע

2.1 החברה היא בעלת השליטה והאחראית לנתונים אישיים, הנאספים ומעובדים באמצעות הערוצים, אלא אם צוין אחרת.

2.2 האתר שלנו מציע קישורים לאתרים שאינם מנוהלים על ידינו אלא על ידי צדדים שלישיים (כולל, למשל, על ידי השותפים שלנו ברשת SV International ועל ידי clicktopurchase®). אם אתה מבקר באחד מהאתרים המקושרים הללו, עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אתר זה, שכן כל מידע שאתה נותן לאותם ארגונים מטופל במסגרת מדיניות הפרטיות שלהם. בפרט, אם תבחר להירשם לחשבון או להיכנס לחשבונך מהאתר שלנו, תופנה אל שרתי clicktopurchase® ותהיה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של clicktopurchase®. במידה ש-clicktopurchase® תקבע את המטרה והאופן שבו היא מעבדת את הנתונים האישיים שלך, היא תהיה גם שליטה בנתונים האישיים שתמסור, ללא תלות במעמדנו כבקר. לאחר שנרשמת לחשבון, clicktopurchase מאפשר לך לגשת לחשבון שלך עם אותם אישורי התחברות ישירות מאתר clicktopurchase, כמו גם מכל אתרי האינטרנט של SV International Network, כולל מהאתר שלנו.
מדיניות פרטיות זו אינה חלה על השותפים שלנו או על אתרי אינטרנט שהם מפעילים בנפרד והיא מונפקת מטעם SV International בלבד.

2.3 מינו קצין הגנת מידע (DPO) שאחראי לפקח על שאלות הקשורות למדיניות פרטיות זו. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, לרבות כל בקשות למימוש זכויותיך המשפטיות, אנא פנה ל-DPO באמצעות הפרטים המפורטים להלן.

2.4 אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו של נוהלי הפרטיות שלנו, אנא צור קשר עם ה-DPO שלנו בדרכים הבאות:

2.4.1 שם מלא של הישות המשפטית: Singer Vielle 2LLP

2.4.2 כתובת אימייל: info@singervielle.com

2.4.3 כתובת דואר: 73 Cornhill, London EC3V 3QQ

3. מידע שאנו עשויים לאסוף ממך

3.1 אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע אישי עליך דרך הערוצים כאשר אתה:

3.1.1 לגשת לאתר שלנו ולהשתמש בו;;

3.1.2 לבחור להירשם דרך האתר או דרך פלטפורמת clicktopurchase® לחדשות הרשת שלנו או להתראות הנכס והשיווק שלנו, או לבקש הורדה של חוברת נכס או מידע אחר;

3.1.3 להירשם לשירותים אחרים, תחרויות, אירועים מיוחדים או רשימות תפוצה שאנו מציעים או מעמידים לרשותנו מעת לעת;

3.1.4 צור איתנו קשר בבקשה למידע נוסף הקשור לשירותים שלנו או לפלטפורמת clicktopurchase®;

3.1.5 לספק (או שאנו מבקשים) מידע הנוגע לסיוע טכני ביחס לבעיה באתר/פלטפורמה שלנו;

3.1.6 לעסוק איתנו בהתכתבות כללית (בין אם בכתב, בדוא"ל, בטלפון, דרך מרכז המידע שלנו, או בכל דרך אחרת);

3.1.7 לפרסם תוכן באתר שלנו או בדפי מדיה חברתית (אם רלוונטי);

3.1.8 להשתתף בסקרים שבהם אנו משתמשים למטרות מחקר שביקשנו ממך למלא (אם כי אין לך חובה לעשות זאת); ו

3.1.9 אחרת ליצור איתנו אינטראקציה דרך הערוצים.

3.2 סוג הנתונים האישיים שאנו מעבדים עשויים לכלול (אם וככל רלוונטי):

3.2.1 כל מידע שיסופק לנו על מנת להקל על השימוש באתר שלנו ו/או בפלטפורמת clicktopurchase®, לרבות כל נתונים המעובדים בקשר עם כל נושא נתונים מסוים, נכס, עסקה, הצעה, הצעה נגדית, קבלה, הצעה או עניין אחר וכל מטא נתונים כגון נתוני תנועה, נתוני מיקום, בלוגים, נתונים המעובדים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות (נא לעיין בסעיף 11) ונתוני תקשורת אחרים;

3.2.2 מבלי לפגוע באמור לעיל, שמך, שם המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר שלך, מספר הטלפון ומידע אחר שסופק על ידך; ו

3.2.3 מידע המתייחס לתחומי העניין שלך במוצרים ובשירותים שלנו והיסטוריית הרכישות.

3.3 איננו מעבדים:

3.3.1 כל קטגוריה מיוחדת של נתונים אישיים (כולל פרטים על הגזע או האתניות שלך, אמונות דתיות או פילוסופיות, חיי מין, נטייה מינית, דעות פוליטיות, חברות באיגוד מקצועי, מידע על בריאותך ונתונים גנטיים וביומטריים);

3.3.2 כל מידע על הרשעות ועבירות פליליות; אוֹ

3.3.3 כל מידע על ילדים מתחת לגיל 13, ואין לספק לנו מידע כזה דרך אף אחד מהערוצים.

4. שימושים שנעשו במידע שלך

4.1 אנו (ביחיד או בשיתוף עם השותפים שלנו כמפורט בסעיף 7) עשויים להשתמש בנתונים האישיים המוחזקים אודותיך בדרכים הבאות:

4.1.1 כדי להקל על השימוש באתר שלנו למטרות שלשמן נעשה בו שימוש בכל מקרה מסוים (בין אם כערוץ מכירה, פלטפורמת תקשורת, כלי אימות, מנגנון החלפת חוזים/השלמה, פלטפורמת חתימה דיגיטלית או תכונה אחרת (או כל שילוב שלהם) המוצע על ידינו מעת לעת);

4.1.2 להבטיח שתוכן מהאתר שלנו ומפלטפורמת clicktopurchase® יוצג בצורה היעילה ביותר עבורך ועבור המחשב שלך (לרבות לאפשר לנו להתאים אישית את התוכן);

4.1.3 להודיע לך על שינויים בשירות/ים שלנו ובפלטפורמת clicktopurchase®;

4.1.4 למטרות הפנימיות והמנהליות שלנו (כולל שיפור מאמצי השיווק והקידום שלנו, שיפור התוכן ומתן הדרכה לצוות שלנו);

4.1.5 אנו עשויים להשתמש בנתונים שנאספו אודותיך באופן אנונימי ומצטבר כדי לאסוף ולשתף מידע דמוגרפי ומחקרי שוק וסטטיסטיקות הקשורות לעסק ולאתר שלנו. מידע זה לא יזהה או יוכל לזהות אותך אישית ולכן הוא מחוץ לתחום של חקיקת הגנת המידע. אנו עשויים, למשל, לבצע ניתוחים סטטיסטיים של התנהגות המשתמשים באתר שלנו על מנת למדוד עניין בתחומים השונים באתר שלנו וליידע מפרסמים כמה צרכנים ראו או ?לחצו? באנרים הפרסומיים שלהם;

4.1.6 להגיב לכל תכתובת ממך לרבות פניות, הערות, תלונות ותקשורת הנוגעת לבעיות טכניות;

4.1.7 ניהול כל סקרים, שירותים, שאלונים, תחרויות או אירועים מיוחדים שאולי נרשמת אליהם או השתתפת בהם; ו

4.1.8 ביצוע פעילויות עסקיות אחרות בנסיבות שבהן אתה מצפה, או אמור לצפות באופן סביר, שנעבד את הנתונים האישיים שלך למטרה מסוימת (כולל כפי שעשוי להיקבע בתנאי השימוש שלנו או בהסדר או הסכם אחר בינינו או בינך לבין בעל רישיון צד שלישי של הפלטפורמה שלנו).

4.2 אנו עשויים להשתמש במידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך כדי לספק לך מידע כללי ומותאם אישית של שיווק ישיר אלקטרוני. בפרט, אם אתה נרשם לקבלת חדשות הרשת ו/או התראות שיווק הנכסים שלנו, אנו נשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח אליך פריטים אלה. למרות שאיננו חולקים את המידע האישי שלך עם חברים אחרים ברשת SV International או מאפשרים להם לגשת למידע האישי שאנו מחזיקים עליך, המערכות שלנו מאפשרות לנו לאפשר לכל אחד מהחברים האחרים של SV International Network לספק לך מידע שיווק ישיר אלקטרוני על השירותים שלהם ניתן למצוא רשימה של השותפים שלנו ואתרי האינטרנט שלהם כאן

4.3 אם אתה מנוי לתקשורת השיווקית שלנו, תוכל מאוחר יותר לבטל את ההצטרפות על ידי ביצוע הוראות הביטול בתקשורת השיווקית שאתה מקבל. אתה יכול גם ליצור איתנו קשר בכל עת על ידי שליחת מייל אל info@singervielle.com עם "בטל מנוי" בשורת הנושא. אנא המתן 10 ימים לביצוע כל הבקשות.

4.4 אם אכן תבטל את הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מאיתנו, אנו עדיין עשויים לשלוח אליך הודעות לגבי חשבונך וכל עסקאות. ביטול הסכמה לצורת תקשורת אחת לא אומר שבחרת גם לצורות אחרות. לדוגמה, אם תבטל את הסכמתך לקבלת מיילים שיווקיים מאיתנו, ייתכן שעדיין תקבל מיילים שיווקיים הנוגעים לשירותים של חברים אחרים ברשת SV International. שים לב גם שאם אתה מקבל הודעות ישירות מחבר אחר ברשת SV International, אז תצטרך לבטל את הסכמתך להן ישירות.

5. הבסיסים החוקיים שלפיהם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך

5.1 הסכמתך

על ידי קבלת תנאי מדיניות זו, אתה נותן לחברה את הסכמתך המפורשת, שניתנת חופשית, לעבד כל אחד מהנתונים האישיים שלך בהתאם לתנאי מדיניות זו. אתה רשאי לחזור בו מהסכמתך שניתנה על פי פסקה זו (כולה או חלקה) בכל עת על ידי יצירת קשר info@singervielle.com או כתיבה ל-Data Protection Enquiries, Singer Vielle 2LLP, 73 Cornhill, London EC3V 3QQ. אתה יכול גם לבטל את המנוי לסוגים שונים של מיילים על ידי לחיצה על הקישור לביטול הרשמה המוצג בתחתית כל מייל. ביטול הסכמתך לא ישפיע על חוקיות העיבוד המבוססת על הסכמה לפני החזרה או על חוקיות העיבוד על סמך נימוקים חוקיים אחרים כמפורט להלן.  

5.2 עילות חוקיות אחרות

מבלי לפגוע בהסכמה שניתנה על ידך לפי סעיף 51 לעיל, החברה רשאית לעבד את הנתונים האישיים שלך בכל נסיבות שבהן עיבוד כזה נחוץ:

5.2.1 על מנת לבצע כל הסכם בינינו (כולל בהתאם לתנאי השימוש שלנו או הסדר או הסכם אחר בינינו (או בינך לבין בעל רישיון צד שלישי של הפלטפורמה שלנו) או כדי שנוכל למלא הזמנה שבוצעה על ידך) ;

5.2.2 לציית לכל חוק או תקנה החלים; אוֹ

5.2.3 למטרות האינטרסים הלגיטימיים הנמשכים על ידינו או צדדים שלישיים. אינטרסים לגיטימיים אלה כוללים את המטרות שצוינו לעיל, אך עשויים לכלול גם אינטרסים מסחריים כלליים אחרים ומטרות מנהליות פנימיות.

6. מה אם תסרב לספק לנו נתונים אישיים כלשהם?

6.1 כאשר אנו צריכים לאסוף נתונים אישיים על פי חוק, או על פי תנאי הסכם שיש לנו (או שיש לאחד מבעלי הרישיון של צד שלישי שלנו) איתך, ואתה לא מספק את הנתונים האלה כאשר תתבקש, ייתכן שלא נוכל לבצע החוזה שיש לנו או שאנו מנסים להתקשר איתך (לדוגמה, כדי לספק לך גישה לפלטפורמה שלנו). במקרה זה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בפלטפורמה כולה או חלקה.

6.2 על אף שנוכל לספק לך מוצרים ושירותים מסוימים על אף סירובך לשלוח נתונים אישיים, הדבר עשוי להגביל את יכולתך להשתתף בפעילויות או תכונות מסוימות או את השימוש שלך בשירותים מקוונים מסוימים.

6.3 אנו עשויים לקבל מידע באופן חוקי מצדדים שלישיים או ממקורות ציבוריים ואנו עשויים לעבד מידע זה כאשר הוא מהווה מרכיב חיוני של המוצרים והשירותים שאנו מציעים לך.

7. שיתוף מידע עם שותפים וצדדים שלישיים

7.1 לא נשתף אף אחד מהנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים למעט כפי שמפורט במדיניות זו או שנמסר לך בדרך אחרת או שהוסכם בינך לבינינו מעת לעת.

7.2 אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים:

7.2.1 שהן חברות הקבוצה או החברות השותפות שלנו (ביחד, "שותפים") על מנת להקל על אספקת הסחורות והשירותים שלנו (כולל השימוש בפלטפורמה שלנו) ולמטרות אחרות כמתואר במדיניות זו;

7.2.2 עם מי אנו מנהלים משא ומתן למכירה ו/או רכישה של נכסים עסקיים (אך במקרה כזה נוודא כי יתקיימו חובות סודיות מתאימות ונתונים אישיים יסוכנו ככל האפשר);

7.2.3 את מי אנו מעסיקים כדי לספק שירותים המקלים על העסק שלנו ושעשויים להזדקק לעיבוד הנתונים האישיים שלך במידה הדרושה כדי לספק שירותים אלה, לרבות:

7.2.3.1 האתר ומארח הנתונים שלנו, vXtream;

7.2.3.2 ספק שירותי השיווק בדוא"ל שלנו, Campaign Monitor;

7.2.3.3 התוכנה שלנו לניהול קשרי לקוחות, Hubspot; ו

7.2.3.5 כל ספקי שירות דומים או חלופיים מעת לעת.

7.3 אנו שואפים להבטיח שלכל צד שלישי המועסק על ידינו המעבד את הנתונים האישיים שלך יש מדיניות ונהלים כדי להבטיח עמידה בחקיקה להגנה על נתונים. לגבי כל צד שלישי שמבוסס או מעבד נתונים בחו"ל, אנו מעסיקים צדדים שלישיים כאלה רק בהתאם לסעיף 8.

7.4 אנו עשויים לחלוק את הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים כאשר אנו מחויבים לחשוף או לשתף את הנתונים האישיים שלך על מנת לעמוד בכל חובה חוקית או רגולטורית, או על מנת לאכוף או ליישם את תנאי השימוש שלנו והסכמים אחרים ביניכם ואנו (או בעלי הרישיונות של הצד השלישי שלנו); או כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, Singer Vielle 2LLP, הלקוחות שלנו, בעלי הרישיונות שלנו או אחרים. זה כולל החלפת מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאה והפחתת סיכוני אשראי.

8. העברות בינלאומיות

8.1 כל המידע שאתה מספק לנו מאוחסן בשרתים המאובטחים שלנו.

8.2 המידע שאנו אוספים ממך עשוי להיות מועבר ליעד מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (?EEA?) ולאחסן אותו. זה עשוי להיות מעובד גם על ידי צוות הפועל מחוץ לאזור ה-EEA שעובד עבורנו או עבור אחד מהספקים, מספקי השירותים או השותפים שלנו.

8.3 עם זאת, לא נעביר את הנתונים האישיים שלך מחוץ לאזור ה-EEA אלא אם:

8.3.1 העברה כזו היא למדינה או לתחום שיפוט שנציבות האיחוד האירופי אישרה כבעלת רמת הגנה נאותה (כולל לארה"ב שבה תואם Privacy Shield);

8.3.2 קיימים אמצעי הגנה מתאימים כמפורט בסעיף 46 GDPR או הוראות מקבילות של חקיקת הגנת המידע שלאחר מכן; אוֹ

8.3.3 ההעברה מותרת אחרת על פי חקיקת הגנת מידע החלה (כגון בצורה של חריגה לפי סעיף 49 GDPR).

9. הזכויות שלך

בכפוף לכל תנאי או דרישה המפורטים בחקיקה הרלוונטית להגנה על מידע, ייתכן שיש לך חלק מהזכויות הבאות או כולן ביחס לנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך:

9.1 הזכות לבקש עותק של הנתונים האישיים שלך המוחזק על ידינו;

9.2 הזכות לתקן כל נתונים אישיים לא מדויקים או חלקיים שבידינו;

9.3 הזכות לבקש שנמחק את הנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך (ראה גם סעיף 10;

9.4 הזכות לבקש שנגביל את עיבוד הנתונים שלך;

9.5 הזכות להעביר את הנתונים האישיים שלך לארגון אחר;

9.6 הזכות להתנגד לסוגים מסוימים של עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו; ו

9.7 הזכות להתלונן (נא לעיין בסעיף האחרון של תקנון זה).

אנא שים לב שהזכויות הללו אינן כולן מוחלטות וייתכן שלא נוכל להיענות לבקשתך בנסיבות מסוימות. למידע נוסף, או כדי לברר אם ובאיזו מידה אתה יכול לממש זכויות אלה, אנא צור איתנו קשר בכתובת info@singervielle.com או כתוב אל Data Protection Enquiries, Singer Vielle 2LLP, 73 Cornhill, London EC3V 3QQ

10. אחסון ושמירה של הנתונים האישיים שלך

10.1 לכל הפחות, אנו נאחסן את הנתונים שלך כל עוד נחוץ באופן סביר כדי לספק לך את הסחורה ו/או השירותים שביקשת מאיתנו, אך ברוב המקרים נשמור חלק מהנתונים האישיים שלך למשך זמן רב יותר בתנאי שהם נחוץ באופן סביר למטרות המפורטות במדיניות זו. בקבלת החלטה לגבי משך הזמן לשמור את הנתונים האישיים שלך, אנו לוקחים בחשבון גורמים כגון:

10.1.1 הצורך שלנו לבצע הסכמים כלשהם בינך לבינינו (לרבות בהתאם לתנאי השימוש שלנו ולמילוי כל רכישת חכירה);

10.1.2 הצורך שלנו לענות על כל שאילתה או לפתור בעיות כלשהן שיש לך או שיצרת איתנו קשר לגביהן;

10.1.3 הסכמתך המתמשכת לקבל מאיתנו מיילים והודעות שיווקיות ואחרות;

10.1.4 המשך מתן השירותים שלנו עבורך; ו

10.1.5 הצורך שלנו לציית לדרישות החוק (למשל בנוגע לשמירת רישומים).

10.2 אם תספר לנו שאתה רוצה שנמחק את הנתונים האישיים שלך, אנו ננקוט בצעדים למחיקת כל הנתונים האישיים שאנו מחזיקים עליך ברגע שלא נצטרך להחזיק אותם יותר (לדוגמה כדי למלא הזמנות שטרם עומדות, לפתור מחלוקות, או כפי שמותר על פי החוק או הרגולציה החלים). לידיעתך, בשל אופייה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, זה עשוי להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנולוגית או לא מעשי עבורנו למחוק לצמיתות את כל הרשומות של הנתונים האישיים שלך, אולם החברה דואגת שנתוני הבלוקצ'יין מוצפנים (כדי שרק הצדדים שיש להם עניין ב העסקה הרלוונטית יכולה לראות אותה בפורמט קריא) וכי נתונים אישיים מאוחסנים בבלוקצ'יין שלנו רק במידה שהם רלוונטיים או נחוצים לעסקה הרלוונטית.

10.3 כל עוד אנו מאחסנים את הנתונים שלך, החברה עומדת בסטנדרטים המקובלים בתעשייה ושומרת על אמצעי הגנה סבירים כדי לנסות להבטיח את האבטחה, השלמות והפרטיות של המידע שסיפקת. לחברה יש אמצעי אבטחה שנועדו להגן מפני אובדן, שימוש לרעה ושינוי של המידע שבשליטתנו. נתונים אישיים שנאספים על ידי החברה נשמרים בסביבות הפעלה מאובטחות שאינן זמינות לציבור. החברה שומרת מידע מאחורי שרת מוגן חומת אש ומשתמשת בהצפנת SSL עבור נתונים אישיים המתקבלים דרך האתר שלנו.
 
10.4 על אף המאמצים שלנו לשמור על אבטחת הנתונים האישיים שלך, אף מערכת לא יכולה להיות 100% אמינה. במידה המרבית המותרת על פי החוק, לא נוכל לשאת באחריות לכל הפסד שאתה עלול לסבול אם צד שלישי יקבל גישה בלתי מורשית לכל מידע שאתה מספק דרך הערוצים. בנוסף, אתה אחראי לשמירה על החוזק והסודיות של אישורי הכניסה שלך (אם יש). אנא עיין גם בכתב ויתור הספציפי לבלוקצ'יין בסעיף 13.

10.5 אנו נודיע לך בהקדם האפשרי אם יש לנו סיבה להאמין שהייתה הפרת מידע אישי על ידנו (או הנתונים האישיים שלך המוחזקים על ידינו) שעלולה להשפיע לרעה על זכויותיך וחירויותיך.

11. קישורים לצדדים שלישיים

11.1 בנוסף לספק קישורים לאתרי האינטרנט של השותפים ברשת SV הבינלאומית ושל clicktopurchase®, אנו עשויים גם להציע קישורים באתר שלנו או להפנות אותך לאתרים אחרים. כל אתרי הצד השלישי אינם בשליטתנו. כל קישור או ניתוב מחדש אינם אישורים לאתרים כאלה או ייצוג של ההשתייכות שלנו אליהם בשום אופן ואתרי צד שלישי כאלה נמצאים מחוץ למסגרת מדיניות זו.

11.2 אם אתה ניגש לאתרי צד שלישי כאלה, אנא ודא שאתה מרוצה ממדיניות הפרטיות שלהם לפני שתספק להם נתונים אישיים כלשהם. איננו יכולים לשאת באחריות לפעילויות, למדיניות הפרטיות או לרמות של תאימות לפרטיות של אתר אינטרנט כלשהו המופעל על ידי צד שלישי כלשהו.

12. כתובות IP וקובצי Cookie

12.1 אנו עשויים לאסוף מידע על המחשב שלך, כולל היכן שכתובת ה-IP שלך, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך זמינה, לצורך ניהול המערכת וכדי לדווח על מידע מצטבר למפרסמים שלנו. רוב הנתונים האלה הם נתונים סטטיסטיים על המשתמשים שלנו? פעולות ודפוסי גלישה ואינו מזהה אף אדם. כאשר נתונים כאלה מזהים או יכולים לזהות אותך, אנו נעבד נתונים אלה רק בהתאם למדיניות זו.

12.2 קובצי Cookie

12.3 ?עוגייה? הוא קובץ אלקטרוני קטן שאוסף מידע כאשר מישהו מבקר באתר אינטרנט. קובץ Cookie יכול לזהות את הדפים שנצפו, וזה יכול לסייע לנו לבחור את הדפים שהצופה רואה. חלק מהעוגיות קיימות רק בזמן שהצופים מקוונים, אבל ?מתמיד? עוגיות ? שאינם מבוססי הפעלה? להישאר במחשב של הצופה, כך שניתן יהיה לזהות אותו כמבקר קודם כאשר הוא או היא מבקרים בפעם הבאה באתר האינטרנט שלנו. זה מאפשר לנו לאסוף מידע על הרגלי הגלישה של הצופה בזמן שהוא באתר שלנו, וזה יכול להיות שימושי כדי לסייע לנו לנטר ולשפר את השירותים שלנו.

12.4 כל מידע שאנו רוכשים אודותיך באמצעות עוגיות שהיוו נתונים אישיים כפוף לאותן הגבלות ותנאים כמו כל מידע אחר שאנו אוספים עליך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

12.5 חלק מהמפרסמים שלנו עשויים להשתמש גם בקובצי Cookie המוגדרים על ידי אנשים אחרים כגון משרדי פרסום, או העסקים אליהם מתייחסות הפרסומות הנדונות. אין לנו גישה לכל מידע שעשוי להיאסף בדרך זו, ואם אתה מודאג, עליך לפנות למפרסם לקבלת מידע נוסף. אין לנו שליטה על האתרים שלהם ואיננו אחראים למה שהם עשויים להכיל או לעשות.

12.6 אתה רשאי לסרב לקבל קובצי Cookie על ידי הפעלת ההגדרה בדפדפן שלך המאפשרת לך לסרב להגדרת קובצי Cookie (אם כי איננו מציעים ערובה לכך שהגדרות כאלה יהיו בתוקף 100%). עם זאת, אם תבחר בהגדרה זו, ייתכן שלא תוכל לגשת לחלקים מסוימים באתר שלנו. אלא אם כן שינית את הגדרת הדפדפן שלך כך שהוא יסרב לעוגיות, המערכת שלנו תנפיק עוגיות כאשר אתה נכנס לאתר שלנו.

12.7 אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו.

13. כתב ויתור בלוקצ'יין

הפלטפורמה שלנו משתמשת בטכנולוגיית בלוקצ'יין המספקת יתרונות רבים לתשתית מסד הנתונים שלנו (תוכלו לקרוא על כך עוד במרכז המידע שלנו). עם זאת, בשימוש באתר ובפלטפורמה שלנו אתה מאשר ומסכים כי:

13.1 כמו בכל טכנולוגיה חדשה, ייתכנו סיכונים מסוימים בשימוש בתשתית בלוקצ'יין שאינה ידועה כרגע או מתועדת בצורה גרועה וכי, במידה המרבית המותרת על פי החוק, החברה לא תישא באחריות לכל אובדן נתונים או אובדן או תביעה אחרים הנובע מכל כשל בשלמות או בתשתית של מסדי הנתונים שלנו; ו

13.2 בשל האופי המבוזר של טכנולוגיית הבלוקצ'יין, מידע המעובד באמצעות הפלטפורמה עשוי להתפרסם בפנקס הבלוקצ'יין וזמין לצפייה על ידי אנשים אחרים. עם זאת, כמפורט בסעיף 10.2, לחברה יש אמצעים כדי להבטיח ששום מידע אישי בפורמט קריא אינו זמין לכל אדם מלבד אלה שצריכים לראות אותם למטרות שלשמן הם מעובדים.

14. צור קשר או הגש תלונה

14.1 שאלות, הערות, בקשות ותלונות לגבי מדיניות זו או הטיפול שלנו בנתונים האישיים שלך בדרך כלל יתקבלו בברכה ויש לשלוח אל info@singervielle.com או שאילתות הגנת מידע, Singer Vielle 2LLP, 73 Cornhill, London EC3V 3QQ.

14.2 יש לך את הזכות להגיש תלונה בכל עת לרשות הפיקוח הרלוונטית בנושאי הגנת מידע, אשר בבריטניה היא משרד נציב המידע (ICO) (www.ico.org.uk).

3מחקר ופיתוח ינואר 2024

להתראות על נכסים

פלטפורמת עסקאות ייחודית שבה רוכשים, בעלים וסוכנים מסיימים את תהליך מכירת הנכס באופן מקוון. היא מספקת את המתקן לחילופי חוזים בחתימה דיגיטלית מחייבת.

*הערה: שינויים עשויים להתרחש בהתאם לטריטוריה.

clicktopurchase® משתמש בטכנולוגיית hash והצפנה כחלק מיצירת נתיב הביקורת העסקאות; זה נרשם ב-clicktopurchase® Blockchain.

הגישה הייחודית והמודרנית שלנו, הזמינה לכל חברי הרשת שלנו, מספקת יתרונות משמעותיים ומוכחים על פני השיטות המסורתיות.

להתראות על נכסים

פלטפורמת עסקאות ייחודית שבה רוכשים, בעלים וסוכנים מסיימים את תהליך מכירת הנכס באופן מקוון. היא מספקת את המתקן לחילופי חוזים בחתימה דיגיטלית מחייבת.

*הערה: שינויים עשויים להתרחש בהתאם לטריטוריה.

clicktopurchase® משתמש בטכנולוגיית hash והצפנה כחלק מיצירת נתיב הביקורת העסקאות; זה נרשם ב-clicktopurchase® Blockchain.

הגישה הייחודית והמודרנית שלנו, הזמינה לכל חברי הרשת שלנו, מספקת יתרונות משמעותיים ומוכחים על פני השיטות המסורתיות.

פלטפורמת עסקאות ייחודית שבה רוכשים, בעלים וסוכנים מסיימים את תהליך מכירת הנכס באופן מקוון. היא מספקת את המתקן לחילופי חוזים בחתימה דיגיטלית מחייבת.

*הערה: שינויים עשויים להתרחש בהתאם לטריטוריה.

clicktopurchase® משתמש בטכנולוגיית hash והצפנה כחלק מיצירת נתיב הביקורת העסקאות; זה נרשם ב-clicktopurchase® Blockchain.