כתב ויתור

כפוף לחוזה וללא מע"מ

כתב ויתור זה חל על www.singervielle.com (ה-?אֲתַר?) שבבעלות Singer Vielle Limited (?הזמרת ויאל?) ומופעל ברישיון על ידי Singer Vielle 2 LLP.

 

חוק מצג שווא משנת 1967

Singer Vielle 2LLP עבור עצמם ועבור הספקים או המשכירים של נכסים שעבורם הם פועלים כסוכנים, הודיעו כי:

 1. הפרטים מפורטים כמתווה כללי רק להנחיית הרוכשים או השוכרים המתכוונים, ואינם מהווים, ואינם מהווים חלק מהצעה או חוזה.
 2. כל התיאורים, המידות, ההפניות למצב וההרשאות הנדרשות לשימוש ועיסוק ופרטים נוספים באתר ניתנים בתום לב ונחשבים כנכונים בעת הפרסום אך עשויים להיות כפופים לתיקונים הבאים.
 3. כל רוכש או שוכר פוטנציאלי לא צריך להסתמך על הצהרות שנאמרו על ידי Singer Vielle 2LLP לגבי נכסים כהצהרות או מצג עובדות, אלא חייבים להסתפק בבדיקה שלהם או בכל דרך אחרת לגבי נכונות כל אחד מהם.
 4. לאף אדם המועסק ב-Singer Vielle 2LLP אין סמכות להגיש או לתת כל מצג או אחריות מטעם Singer Vielle 2LLP באשר הוא ביחס לנכסים כלשהם המופיעים באתר זה או אחרת.
 5. כל המפות מיועדות למטרות זיהוי והתייחסות בלבד ואין להסתמך עליהן לצורך דיוקן.
 6. אלא אם צוין אחרת, כל המחירים, דמי השכירות וכל עמלה אחרת הנקובים הם ללא מס ערך מוסף שאליו הם עשויים להיות כפופים.

 

חוק הכספים 1989

אלא אם צוין אחרת, כל המחירים והשכירות נקובים ללא מע"מ.

 

Property Misdescriptions Act 1991

על פי ההערכה, פרטים אלה נכונים בזמן החיבור אך עשויים להיות כפופים לתיקון שלאחר מכן.

לגבי הנכסים הרשומים ו/או המופיעים באתר (כל אחד ?תכונה?, וביחד את ?נכסים?):

 1. שירות האתר שלנו מאפשר לך לברר ולרכוש או לשכור נכסים המופיעים באתר זה או מופיעים בו. בירורים, רכישה או השכרה כאלה יכולים להתבצע ולהתיר רק בכפוף לתנאי השימוש שלנו (זמינים כאן: www.singervielle.com/terms-of-use ) המפורטים להלן.
 2. בשום פנים ואופן לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או מיוחד הנובע מרכישתך או החכירה של נכס כלשהו באתר.
 3. בשום פנים ואופן לא נישא באחריות לכל שגיאה או חוסר שלמות של המידע המתייחס לכל נכס המופיע באתר זה או אם נכס כלשהו בוטל ממכירה או השכרה, ולא נהיה אחראים לכל מימד לא מדויק של כל נכס או מחיר הנקוב.
 4. איננו מקבלים אחריות או אחריות לשלמות או דיוק המידע המופיע באתר זה המסופק על ידי הספקים או המשכירים של הנכס הנוגע בדבר, אשר אחראים הבלעדיים למידע זה.
 5. למרות שאנו מאמינים שהנכסים הרשומים זמינים לרכישה או להשכרה, איננו מבטיחים שזה המקרה או שהם לא נמשכו על ידי הספק או המשכיר של אותו. כל הנכסים המופיעים או הרשומים באתר כפופים לשינויים, שגיאות או השמטות. לא אימתנו את נכונות המידע המתייחס לנכסים או מידות כלשהן שניתנו על ידי הספקים או המשכירים.
 6. כל הנכסים מופיעים בכפוף לחוזה והמחירים המוצגים הם ללא מע"מ אם רלוונטי.