בלוקצ'יין ב
רשת Singer Vielle

clicktopurchase® וה-clicktopurchase® Blockchain ברשת Singer Vielle הבינלאומית מספקים נתיב ביקורת בלתי משתנה ושקוף לחלוטין ביחס לתהליך הקנייה והמכירה של נדל"ן.

רמת הממשל התאגידי והאמון הניתנים, הן לקונים והן למוכרים, אינה זמינה במקומות אחרים.

ה-clicktopurchase® Blockchain

clicktopurchase® משתמש בטכנולוגיית hash והצפנה כחלק מיצירת נתיב הביקורת העסקאות; זה נרשם ב-clicktopurchase® Blockchain.

מכיוון שכל האירועים מתקיימים בבלוקצ'יין, הוכחה מוחלטת לפעולות נערכת בצורה חסינת חבלה.